DKS là một trong những công ty phát triển thiết bị giáo dục tốt nhất, được điều hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp và thực hiện được các thay đổi và yêu cầu của giảng viên nhà trường