Đội ngũ nhân viên của DKS rất nhiệt huyết, sức trẻ  và sự chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng khi được sử dụng các sản phẩm do DKS sản xuất