DKS không chỉ ứng dụng hiệu quả những điểm mạnh của công nghệ hiện đại trong sản phẩm của mình mà hơn thế nữa DKS cũng đi tiên phong trong lĩnh vực xây dựng phòng thực hành ảo khi phát triển phần mềm như một ứng dụng dạy học. Vì thế khách hàng có những lựa chọn hợp lý với chi phí thích hợp