Từ khi ứng dụng phần mềm DKS.Sinova tôi rất hài lòng. Phần mềm không chỉ hỗ trợ sinh viên mà cả giảng viên tiết kiệm được thời gian một cách tối đa mang lại hiệu quả dạy và học rất cao