Thời gian qua, DKS đã có những bước phát triển và thành tích trong việc cung cấp các sản phẩm, hỗ trợ các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chúc công ty DKS tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo và đạt nhiều thành tích hơn nữa