Nhiều năm qua, DKS được biết đến là đơn vị có vị thế trong lĩnh vực điện-điện tử, có nhiều giải pháp đã được các cơ quan, ban ngành ghi nhận và đưa vào triển khai. Với bản lĩnh và sự tiên phong mà các bạn giữ vững được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, các sản phẩm giải pháp của DKS đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác dạy học và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường