Thiết bị đào tạo ngành ô tô

Mô hình đào tạo động cơ phun xăng điện tử (Sử dụng bộ tạo lỗi điện tử)

Mô hình Sa bàn hệ thống smartkey

Mô hình đào tạo hệ thống điện động cơ phun xăng đánh lửa điện tử

Mô hình đào tạo hệ thống sạc và khởi động(Khởi động bằng ECU)

Mô hình đào tạo hệ thống điện ô tô chiếu sáng

Mô hình đào tạo hệ thống điện thân xe

Mô hình các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử, sạc, khởi động