Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hộp số

Nguyên lý hoạt động của ly hợp

Nguyên lý hoạt động của cầu chủ động