Cấu tạo 3D

Cấu tạo hệ thống phanh thủy lực

Cấu tạo phanh khí nén

Cấu tạo hệ thống phanh tay

Cấu tạo hệ thống điện ABS

Cấu tạo hệ thống phanh cơ ABS