Nguyên lý hoạt động

Hệ thống phân phối khí

Hệ thống bôi trơn

Hệ thống làm mát

Động cơ đốt trong

Hệ thống phun xăng điện tử

  1. Hệ thống phun nhiên liệu
  1. Hệ thống nạp khí
  1. Hệ thống giảm âm và trung hòa khí xả
  1. Hệ thống thu hồi hơi, nhiên liệu