Cấu tạo 3D

Hệ thống phân phối khí VVT-i

Hệ thống bôi trơn

Hệ thống làm mát

Hệ thống trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định

Cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử

  1. Hệ thống phun nhiên liệu
  1. Hệ thống nạp khí
  1. Hệ thống giảm âm và trung hòa khí xả
  1. Hệ thống thu hồi hơi nhiên liệu