News Grid

Báo chí nói về DKS

https://nghenghiepcuocsong.vn/e-magazine-ceo-phan-thanh-dung-sao-khue-toa-sang-dua-cong-nghe-so-hoa-mo-phong-ao-vao-truong-nghe/?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR0UrLL49xSIGR7HOH9rjaFn89talrEIoy3b9_AxlOzGFqrxUTOx2NJGTy0 CEO Phan Thành Dũng - Giám đốc Công Ty DKS đưa công nghệ số hóa, mô phỏng ảo áp dụng vào việc dạy và học của giáo viên, [...]
Continue Reading