Đã thực hiện

DỰ ÁN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – HUST

Trường Đại học Lao động – Xã hội

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp – UNETI

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

DỰ ÁN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Bộ quốc phòng:

Trường Cao đẳng nghề Số 1

Trường Cao đẳng nghề Số 2

Trường Cao đẳng nghề Số 3

Dự án: Mua sắm, lắp đặt thiết bị nghề Cơ Điện Tử

Trường Cao đẳng nghề Số 4

Dự án: Mua sắm, lắp đặt thiết bị nghề Điện Công Nghiệp

Trường Cao đẳng nghề Số 5

Bộ giao thông vận tải:

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III

Bộ Nông Nghiệp:

Trường Cao đẳng Cơ Điện Hà Nội – HCEM

Trường Cao đẳng Cơ Điện Phú Thọ

Trường Cao đẳng Cơ Điện và Xây Dựng Bắc Ninh

Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây Dựng Việt Xô

Trường Cao đẳng Cơ Giới Ninh Bình

Dự án các tỉnh thành

Bắc Giang:

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

Dự án: Mua sắm, lắp đặt trang bị phòng thực hành, số hóa Cơ điện tử
Dự án: Mua sắm, lắp đặt trang bị phòng thực hành, số hóa Điện tử

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Nghệ An:

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Vinh

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Hà Tĩnh:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh

Dự án: Mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy nghề Điện tử Công Nghiệp

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Đà Nẵng:

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Dự án: Mua sắm, lắp đặt thiết bị nghề Cơ Điện Tử
Dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển điện công nghiệp

Bình Dương:

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

Đà Lạt:

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy Khoa Điện-Điện T

Đắk Nông:

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đắk Nông

Hà Nội:

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ – HTTC

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

Thái Nguyên:

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên

Phú Thọ:

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ