Phòng R&D Ô tô, Cơ khí

Nguồn Nhân Lực

Cảm ơn những đồng nghiệp của chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một DKS Sinova chuyên nghiệp, trẻ trung và nhiệt huyết như bây giờ.
Hãy kết nối với những thành viên của chúng tôi để cùng nhau xây dựng một mạng lưới cộng đồng giáo dục nghề nghiệp vững mạnh

Trương Việt Hoàng

Trưởng phòng R&D Ô tô, Cơ khí

Nguyễn Hải Đăng

Staff phòng R&D Ô tô, Cơ khí

Nguyễn Thành Công

Staff phòng R&D Ô tô, Cơ khí

Lê Văn Điềm

Staff phòng R&D Ô tô, Cơ khí

Đinh Ngọc Sơn

Staff phòng R&D Ô tô, Cơ khí