Phòng R&D Điện – Điện tử, Tự động hóa

Nguồn Nhân Lực

Cảm ơn những đồng nghiệp của chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một DKS Sinova chuyên nghiệp, trẻ trung và nhiệt huyết như bây giờ.
Hãy kết nối với những thành viên của chúng tôi để cùng nhau xây dựng một mạng lưới cộng đồng giáo dục nghề nghiệp vững mạnh

Vương Đình Tân

Trưởng phòng R&D Điện-Điện tử, Tự động hóa

Vũ Đức Thắng

Staff phòng R&D Điện-Điện tử, Tự động hóa